Bánh mì Thanh Long trở thành BÁU VẬT nổi tiếng thế giới

Bánh mì Thanh Long trở thành BÁU VẬT nổi tiếng thế giới

Bánh mì Thanh Long trở thành BÁU VẬT nổi tiếng thế giới

Nội dung: Bánh mì Thanh Long trở thành 'BÁU VẬT' vươn ra tầm thế giới.