Bảng xếp hạng 49 trường Đại học: Nhiều ý kiến trái chiều

Bảng xếp hạng 49 trường Đại học: Nhiều ý kiến trái chiều

Bảng xếp hạng 49 trường Đại học: Nhiều ý kiến trái chiều

Nội dung: Bảng xếp hạng 49 trường Đại học ở Việt Nam do một nhóm chuyên gia độc lập công bố đang khiến dư luận phải bất ngờ để rồi có nhiều tranh cãi sau đó.