Bản tin thể thao ngày 22/3: Real Madrid tranh thủ mua Mbappe, Liverpool chi ĐẬM sắm sao thay ĐỘI TRƯỞNG

Bản tin thể thao ngày 22/3: Real Madrid tranh thủ mua Mbappe, Liverpool chi ĐẬM sắm sao thay ĐỘI TRƯỞNG

Bản tin thể thao ngày 22/3: Real Madrid tranh thủ mua Mbappe, Liverpool chi ĐẬM sắm sao thay ĐỘI TRƯỞNG

Nội dung: Real Madrid tranh thủ mua Mbappe, Liverpool chi ĐẬM sắm sao thay ĐỘI TRƯỞNG