Bản tin bóng đá ngày 26/3: Man City bị các đội bóng Anh Dìm, Barca đòi cắt 70% lương của Messi?

Bản tin bóng đá ngày 26/3: Man City bị các đội bóng Anh Dìm, Barca đòi cắt 70% lương của Messi?

Bản tin bóng đá ngày 26/3: Man City bị các đội bóng Anh Dìm, Barca đòi cắt 70% lương của Messi?

Nội dung: Man City bị các đội bóng Anh "Dìm", Barca đòi cắt 70% lương của Messi?