Bản tin bóng đá ngày 25/3: Ronaldo quyên góp hơn 20 tỷ cho BĐN, Liverpool lập kỷ lục VĨNH CỬU ở EPL

Bản tin bóng đá ngày 25/3: Ronaldo quyên góp hơn 20 tỷ cho BĐN, Liverpool lập kỷ lục VĨNH CỬU ở EPL

Bản tin bóng đá ngày 25/3: Ronaldo quyên góp hơn 20 tỷ cho BĐN, Liverpool lập kỷ lục VĨNH CỬU ở EPL

Nội dung: Ronaldo quyên góp hơn 20 tỷ cho BĐN, Liverpool lập kỷ lục VĨNH CỬU ở EPL