Bản tin bóng đá ngày 24/3: CHÍNH THỨC: La Liga bị hoãn vô thời hạn, Công Vinh được AFC vinh danh ở ĐNÁ

Bản tin bóng đá ngày 24/3: CHÍNH THỨC: La Liga bị hoãn vô thời hạn, Công Vinh được AFC vinh danh ở ĐNÁ

Bản tin bóng đá ngày 24/3: CHÍNH THỨC: La Liga bị hoãn vô thời hạn, Công Vinh được AFC vinh danh ở ĐNÁ

Nội dung: CHÍNH THỨC: La Liga bị hoãn vô thời hạn, Công Vinh được AFC vinh danh ở ĐNÁ