Bản tin bóng đá ngày 19/3: Chủ tịch UEFA KHÔNG trao cúp cho Liverpool, Barca dùng lương khủng giữ Messi?

Bản tin bóng đá ngày 19/3: Chủ tịch UEFA KHÔNG trao cúp cho Liverpool, Barca dùng lương khủng giữ Messi?

Bản tin bóng đá ngày 19/3: Chủ tịch UEFA KHÔNG trao cúp cho Liverpool, Barca dùng lương khủng giữ Messi?

Nội dung: Chủ tịch UEFA KHÔNG trao cúp cho Liverpool, Barca dùng lương khủng giữ Messi?