Bản tin bóng đá ngày 17/3: SỐC: Đức Chinh dính bệnh nặng, MU quyết bán nửa đội hình?

Bản tin bóng đá ngày 17/3: SỐC: Đức Chinh dính bệnh nặng, MU quyết bán nửa đội hình?

Bản tin bóng đá ngày 17/3: SỐC: Đức Chinh dính bệnh nặng, MU quyết bán nửa đội hình?

Nội dung: SỐC: Đức Chinh dính bệnh nặng, MU quyết bán nửa đội hình?