Bản tin bóng đá ngày 17/2: Đày ải Văn Hậu, Heereveen thua 6 trận liên tiếp, TP.HCM chốt mua Lee Nguyễn

Bản tin bóng đá ngày 17/2: Đày ải Văn Hậu, Heereveen thua 6 trận liên tiếp, TP.HCM chốt mua Lee Nguyễn

Bản tin bóng đá ngày 17/2: Đày ải Văn Hậu, Heereveen thua 6 trận liên tiếp, TP.HCM chốt mua Lee Nguyễn

Nội dung: Đày ải Văn Hậu, Heereveen thua 6 trận liên tiếp, TP.HCM chốt mua Lee Nguyễn