BẢN TIN BÓNG ĐÁ 6/2: Son TỎA SÁNG cứu Tottenham thoát thua, Vì Messi, Abidal sẵn sàng từ chức

BẢN TIN BÓNG ĐÁ 6/2: Son TỎA SÁNG cứu Tottenham thoát thua, Vì Messi, Abidal sẵn sàng từ chức

BẢN TIN BÓNG ĐÁ 6/2: Son TỎA SÁNG cứu Tottenham thoát thua, Vì Messi, Abidal sẵn sàng từ chức

Nội dung: Son TỎA SÁNG cứu Tottenham thoát thua, Vì Messi, Abidal sẵn sàng từ chức