BẢN TIN BÓNG ĐÁ 12/2:  Việt Nam mất thầy Park 4 trận, Salah VƯỢT MẶT Messi về giá trị chuyển nhượng

BẢN TIN BÓNG ĐÁ 12/2: Việt Nam mất thầy Park 4 trận, Salah VƯỢT MẶT Messi về giá trị chuyển nhượng

BẢN TIN BÓNG ĐÁ 12/2: Việt Nam mất thầy Park 4 trận, Salah VƯỢT MẶT Messi về giá trị chuyển nhượng

Nội dung: Salah VƯỢT MẶT Messi về giá trị chuyển nhượng