Bản tin 113 online mới nhất ngày 14/2: Bắt đối tượng ngáo đá xông vào trụ sở công an phường

Bản tin 113 online mới nhất ngày 14/2: Bắt đối tượng ngáo đá xông vào trụ sở công an phường

Bản tin 113 online mới nhất ngày 14/2: Bắt đối tượng ngáo đá xông vào trụ sở công an phường

Nội dung: Bắt đối tượng ngáo đá xông vào trụ sở công an phường