Bản tin 113 online cập nhật ngày 14/2: Nghi phạm sát hại bé trai ở Đồng Nai nghi đã tự thiêu ở Bình Thuận

Bản tin 113 online cập nhật ngày 14/2: Nghi phạm sát hại bé trai ở Đồng Nai nghi đã tự thiêu ở Bình Thuận

Bản tin 113 online cập nhật ngày 14/2: Nghi phạm sát hại bé trai ở Đồng Nai nghi đã tự thiêu ở Bình Thuận

Nội dung: Nghi phạm sát hại bé trai ở Đồng Nai nghi đã tự thiêu ở Bình Thuận