Bạn có nhớ hết 11 ca khúc cán mốc trăm triệu view của BigBang?

Bạn có nhớ hết 11 ca khúc cán mốc trăm triệu view của BigBang?

Bạn có nhớ hết 11 ca khúc cán mốc trăm triệu view của BigBang?

Nội dung: Hẳn cộng đồng V.I.P đang vô cùng phấn khích trước việc Bộ sưu tập MV 100 triệu view từ BigBang lại được nối dài.