Bạn có biết nguồn gốc của ngày Black Friday - Thứ Sáu đen tối?

Bạn có biết nguồn gốc của ngày Black Friday - Thứ Sáu đen tối?

Bạn có biết nguồn gốc của ngày Black Friday - Thứ Sáu đen tối?

Nội dung: Black Friday hay còn gọi là ngày thứ sáu đen tối. Đối với các tín đồ mua sắm, ngày này không còn xa lạ gì, vậy ngày thứ sáu đen tối này có gì đặc biệt?