Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy tổng hợp

Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy tổng hợp

Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy tổng hợp

Nội dung: Bản tin 113 online cập nhật ngày 16/3 - Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy tổng hợp