Ba Màu: Màu Xanh

Ba Màu: Màu Xanh

Ba Màu: Màu Xanh

Nội dung: Ba màu (tiếng Ba Lan: Trzy kolory) là loạt 3 bộ phim của đạo diễn Krzysztof Kieślowski. Câu chuyện kể trong ba phần "Màu xanh", "Màu trắng", "Màu đỏ" dựa trên khẩu hiệu "Tự do, Bình đẳng, Bác ái", có niên đại từ thời điểm của cuộc Cách mạng Pháp. "Màu xanh" - phần đầu tiên của loạt phim đã giành giải Sư tử vàng năm 1993.