Ba Màu: Màu Trắng

Ba Màu: Màu Trắng

Ba Màu: Màu Trắng

Nội dung: Ba màu (tiếng Ba Lan: Trzy kolory) là loạt 3 bộ phim của đạo diễn Krzysztof Kieślowski. Câu chuyện kể trong ba phần "Màu xanh", "Màu trắng", "Màu đỏ" dựa trên khẩu hiệu "Tự do, Bình đẳng, Bác ái", có niên đại từ thời điểm của cuộc Cách mạng Pháp. "Màu trắng" - phần thứ 2 đã giành giải Gấu bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất năm 1994.