Ba Màu: Màu Đỏ

Ba Màu: Màu Đỏ

Ba Màu: Màu Đỏ

Nội dung: Ba màu (tiếng Ba Lan: Trzy kolory) là loạt 3 bộ phim của đạo diễn Krzysztof Kieślowski. Câu chuyện kể trong ba phần "Màu xanh", "Màu trắng", "Màu đỏ" dựa trên khẩu hiệu "Tự do, Bình đẳng, Bác ái", có niên đại từ thời điểm của cuộc Cách mạng Pháp. "Màu đỏ" - phần 3 đã nhận được đề cử ở giải Cành cọ vàng năm 1994.