Avengers: Endgame

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame

Nội dung: Tiếp tục các sự kiện sau Avengers: Cuộc chiến vô cực, sau khi Thanos tiêu diệt sự sống của nửa vũ trụ, khiến vũ trụ hỗn loạn, các siêu anh hùng còn sống sót còn lại phải tập hợp để làm thay đổi tình thế, sửa chữa những thiệt hại mà Thanos đã gây ra và mang lại sự hài hòa cho vũ trụ.