Apple cố tình làm chậm tốc độ iPhone

Apple cố tình làm chậm tốc độ iPhone

Apple cố tình làm chậm tốc độ iPhone

Nội dung: Hãng Apple đã thừa nhận hành vi làm chậm tốc độ trên các dòng iPhone đời cũ và đang phải đối mặt với các vụ kiện từ khách hàng.