Apple, 10 năm một chặng đường

Apple, 10 năm một chặng đường

Apple, 10 năm một chặng đường

Nội dung: Không quá khi nói rằng iPhone đã làm thay đổi cả thế giới trong suốt 10 năm qua kể từ khi lần đầu xuất hiện.