Annihilation (Vùng đất chết 2018)

Annihilation (Vùng đất chết 2018)

Annihilation (Vùng đất chết 2018)

Nội dung: Mới gây tranh cãi lớn bởi cách thức phát hành, nhưng bộ phim “Annihilation” có lẽ sẽ được nhắc đến và nhớ tới nhiều hơn trong tương lai bởi phần nội dung sâu sắc, giàu ý nghĩa.