Annabelle: Tạo Vật Quỷ Dữ

Annabelle: Tạo Vật Quỷ Dữ

Annabelle: Tạo Vật Quỷ Dữ

Nội dung: Sau phần phim riêng “thảm họa” vào năm 2014, cuối cùng Annabelle cũng có được một phim riêng thực sự xuất sắc. Tác phẩm làm tốt nhiệm vụ mở rộng Vũ trụ Kinh dị The Conjuring với sự xuất hiện của Ma Sơ (Valak), đồng thời giới thiệu bối cảnh diễn ra của phần phim thứ 5 The Nun (2018). Phim có 2 đoạn after-credit dành cho các tín đồ của dòng phim này.