Anh vỡ đường ống nước vì băng tuyết

Anh vỡ đường ống nước vì băng tuyết

Anh vỡ đường ống nước vì băng tuyết

Nội dung: Sự cố vỡ đường ống nước mới đây tại thủ đô London, Anh đã khiến nước ngập lênh láng khắp thành phố.