'Anh Thanh Niên' HuyR kết hợp K-ICM trong MV mới 'Sài Gòn Của Anh' và nhận cái kết tương tự

'Anh Thanh Niên' HuyR kết hợp K-ICM trong MV mới 'Sài Gòn Của Anh' và nhận cái kết tương tự

'Anh Thanh Niên' HuyR kết hợp K-ICM trong MV mới 'Sài Gòn Của Anh' và nhận cái kết tương tự

Nội dung: Nhận cái kết đắng giống hệt MV "Cần Một Lý Do"Anh,Thanh Niên HuyR kết hợp K-ICM trong MV mới "Sài Gòn Của Anh".