Ấn tượng công nghệ màn hình của Sony TV Master

Ấn tượng công nghệ màn hình của Sony TV Master

Ấn tượng công nghệ màn hình của Sony TV Master

Nội dung: Tại Sony Show 2018, bộ đôi Sony TV Master gây ấn tượng với công nghệ màn hình Oled tích hợp bộ xử lý hình ảnh thế hệ mới X1 Ultimate, mang lại chất lượng hình ảnh vô cùng chân thật.