An toàn sống: Đi xe đạp uống rượu bia cũng bị phạt tới 600.000 đồng

An toàn sống: Đi xe đạp uống rượu bia cũng bị phạt tới 600.000 đồng

An toàn sống: Đi xe đạp uống rượu bia cũng bị phạt tới 600.000 đồng

Nội dung: Đi xe đạp uống rượu bia cũng bị phạt tới 600.000 đồng