An ninh với cuộc sống ngày 6/2: Hơn 300 trẻ em bị gắn mác

An ninh với cuộc sống ngày 6/2: Hơn 300 trẻ em bị gắn mác "bỏ rơi" để bán ra nước ngoài

An ninh với cuộc sống ngày 6/2: Hơn 300 trẻ em bị gắn mác "bỏ rơi" để bán ra nước ngoài

Nội dung: 16 bị cáo gồm 2 người là Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi và 14 trạm trưởng y tế xã ở Nam Định bị cáo buộc thu gom hơn 300 trẻ em, rồi lập hồ sơ giả cho làm con nuôi nước ngoài để trục lợi.