Along With the Gods: The Two Worlds (2017) - Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới

Along With the Gods: The Two Worlds (2017) - Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới

Along With the Gods: The Two Worlds (2017) - Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới

Nội dung: Thử thách thần Chết: Giữa hai Thế giới kể về hành trình phiêu lưu sau cái chết của một người đàn ông bình thường tên Ja Hong.