Along with the gods: The two world (Giữa hai thế giới 2018)

Along with the gods: The two world (Giữa hai thế giới 2018)

Along with the gods: The two world (Giữa hai thế giới 2018)

Nội dung: Chết không có nghĩa là kết thúc. Bạn đã bao giờ tự hỏi, điều gì đang chờ đợi chúng ta sau cái chết? Liệu những tội lỗi trong quá khứ của ta dù vô tình hay cố ý có bị đem ra soi mói, phán xét, từ đó quyết định hình phạt kiếp sau khi ta chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp?