Alo Tết: Người mẫu Việt Nam và Gương mặt thương hiệu

Alo Tết: Người mẫu Việt Nam và Gương mặt thương hiệu

Alo Tết: Người mẫu Việt Nam và Gương mặt thương hiệu

Nội dung: Alo Tết 4 sẽ đón chào những vị khách đặc biệt với chủ đề "Người mẫu Việt Nam và gương mặt Thương Hiệu"