Á hậu Hoàng Oanh hóa thân xuất sắc thành Hoàng Thùy Linh và Tóc Tiên

Á hậu Hoàng Oanh hóa thân xuất sắc thành Hoàng Thùy Linh và Tóc Tiên

Á hậu Hoàng Oanh hóa thân xuất sắc thành Hoàng Thùy Linh và Tóc Tiên

Nội dung: Với 2 bài hit của Hoàng Thùy Linh và Tóc Tiên, Á hậu Hoàng Oanh đã thuyết phục được các giám khảo, ẵm giải nhất đầu tiên của "Hoán đổi" mùa 2. (Nguồn: vtv.vn)