6 phim kinh dị Việt hay và ấn tượng không kém phim nước ngoài

6 phim kinh dị Việt hay và ấn tượng không kém phim nước ngoài

6 phim kinh dị Việt hay và ấn tượng không kém phim nước ngoài

Nội dung: Đây là những bộ phim kinh dị Việt ấn tượng cả về hình ảnh lẫn nội dung, gây ám ảnh không kém gì các phim kinh dị nước ngoài, và đã đạt doanh thu cao trong thời gian công chiếu.