6 điểm du hí sát vách Sài Gòn cho dịp Tết Dương lịch

6 điểm du hí sát vách Sài Gòn cho dịp Tết Dương lịch

6 điểm du hí sát vách Sài Gòn cho dịp Tết Dương lịch

Nội dung: Cách Sài Gòn khoảng 100km, làng nổi Tân Lập hay Cồn Phụng hoặc biển Long Hải sẽ là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ngày.