5 điểm ngắm lá phong đỏ tuyệt đẹp ở Việt Nam

5 điểm ngắm lá phong đỏ tuyệt đẹp ở Việt Nam

5 điểm ngắm lá phong đỏ tuyệt đẹp ở Việt Nam

Nội dung: Không cần phải sang tận Hàn hay Nhật, ngay ở Việt Nam cũng có nhiều khu rừng cây phong phát triển và chuyển màu rất đẹp mỗi dịp thu sang, như Đà Lạt hay Pha Luông.