5 điểm đến lý tưởng dịp Tết Dương lịch cách Hà Nội chưa đầy 100km

5 điểm đến lý tưởng dịp Tết Dương lịch cách Hà Nội chưa đầy 100km

5 điểm đến lý tưởng dịp Tết Dương lịch cách Hà Nội chưa đầy 100km

Nội dung: Không cần phải đi quá xa, bạn vẫn có thể trốn khói bụi thành phố với những điểm đến cách Hà Nội chỉ chưa đầy 100km.