45 giây đi vào lịch sử Boxing Việt

45 giây đi vào lịch sử Boxing Việt

45 giây đi vào lịch sử Boxing Việt

Nội dung: Trần Văn Thảo “Mayweather Việt Nam” đã đi vào lịch sử Boxing Việt khi là người đầu tiên vô địch giải WBC châu Á hạng siêu ruồi.