U Lan Hồ Ngự Trù Giá Đáo (You Lan Hu Zhi Yu Chu Jia Dao 2018)

U Lan Hồ Ngự Trù Giá Đáo (You Lan Hu Zhi Yu Chu Jia Dao 2018)

U Lan Hồ Ngự Trù Giá Đáo (You Lan Hu Zhi Yu Chu Jia Dao 2018)

Nội dung: Ngày 15-7 hàng năm sẽ xuất hiện thời không song song, đồng thời vào 12 giờ đêm sẽ có chấp niêm của sinh linh do ngã xuống nước, chết mà sống lại. Tiểu Hạo Tử, xuất thân từ ngự trù thế gia, lúc nhỏ ngoài ý muốn bị tai nạn dẫn tới sinh lý khuyết thiếu, được đưa vào hoàng cung làm thái giám, đồng thời bị gạch khỏi gia phả. Trời sinh đam mê trù nghệ tiểu hạo tử tiến cung về sau được trù sư ngự thiện phòng yêu thích, ngoại lệ thu làm đồ đề, còn truyền cho tài nghệ gia truyền. (Nguồn: Sưu tầm)