30 năm thay da đổi thịt của Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

30 năm thay da đổi thịt của Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

30 năm thay da đổi thịt của Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Nội dung: William E Crawford – nhiếp ảnh gia người Mỹ đã ghi lại những đổi thay của Hà Nội suốt 30 năm kể từ thời kỳ đổi mới trong cuốn sách ảnh “Hanoi Streets 1985-2015″ của ông.