3 nàng hậu chưa một lần chinh chiến ở đấu trường quốc tế: Người muốn đi chẳng được, kẻ chối đây đẩy

3 nàng hậu chưa một lần chinh chiến ở đấu trường quốc tế: Người muốn đi chẳng được, kẻ chối đây đẩy

3 nàng hậu chưa một lần chinh chiến ở đấu trường quốc tế: Người muốn đi chẳng được, kẻ chối đây đẩy

Nội dung: Đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì cả nước nhưng không phải nàng hậu nào cũng sẵn sàng đại diện đất nước tham gia đấu trường quốc tế