3 nàng giáp đa tình, không biết quý trọng tình yêu, đứng núi này trông núi nọ

3 nàng giáp đa tình, không biết quý trọng tình yêu, đứng núi này trông núi nọ

3 nàng giáp đa tình, không biết quý trọng tình yêu, đứng núi này trông núi nọ

Nội dung: Là cô nàng đào hoa, thậm chí đa tình, cuộc tình của những nàng giáp này nhanh chóng tan vỡ, một phần là do sự nôn nóng, vội vàng, một phần là tính cả thèm chóng chán, đứng núi này, trông núi nọ của họ.