3 chàng giáp không biết dùng lời đường mật để lấy lòng người yêu

3 chàng giáp không biết dùng lời đường mật để lấy lòng người yêu

3 chàng giáp không biết dùng lời đường mật để lấy lòng người yêu

Nội dung: Những anh chàng tuổi này mỗi khi xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn với người yêu ít khi nào chịu xuống nước, dùng lời ngon ngọt để làm lành với người yêu.