3 bộ phận CỰC PHẨM của gà xếp lên mâm tranh nhau gắp nhưng lại chứa nhiều chất độc, nhất loại thứ 3

3 bộ phận CỰC PHẨM của gà xếp lên mâm tranh nhau gắp nhưng lại chứa nhiều chất độc, nhất loại thứ 3

3 bộ phận CỰC PHẨM của gà xếp lên mâm tranh nhau gắp nhưng lại chứa nhiều chất độc, nhất loại thứ 3

Nội dung: Những bộ phận này của gà chứa nhiều chất béo nhưng cũng chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh…bạn không nên ăn.