2017 rồi, yêu thì yêu, đừng thả thính nữa!

2017 rồi, yêu thì yêu, đừng thả thính nữa!

2017 rồi, yêu thì yêu, đừng thả thính nữa!

Nội dung: Nếu không yêu, xin đừng thả thính, đừng gieo hy vọng cho người khác rồi lại phũ phàng dập tắt nó. Hãy nghiêm túc và người lớn với chính tình cảm của mình, chứ đừng biến nó thành trò đùa.