20 MV có lượt xem khủng nhất năm 2017

20 MV có lượt xem khủng nhất năm 2017

20 MV có lượt xem khủng nhất năm 2017

Nội dung: Nếu MV của Noo Phước Thịnh không "quá nhọ" thì chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký tại top 20 này.