100 năm trước, phụ nữ sexy ra sao?

100 năm trước, phụ nữ sexy ra sao?

100 năm trước, phụ nữ sexy ra sao?

Nội dung: Bộ sưu tập bưu thiếp từ những năm 1900-1910 của người dùng Postman trên Flickr cho thấy phụ nữ của 100 năm trước xinh đẹp và quyến rũ không kém những người đẹp ngày nay. (Nguồn ảnh: Flickr)