10 siêu phẩm sút xa để đời của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam

10 siêu phẩm sút xa để đời của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam

10 siêu phẩm sút xa để đời của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam

Nội dung: 10 siêu phẩm sút xa mãn nhãn của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Văn Hậu đóng góp 3 bàn thắng để đời đẳng cấp thế giới.