10 MV Việt có lượt dislike nhiều nhất trên youtube

10 MV Việt có lượt dislike nhiều nhất trên youtube

10 MV Việt có lượt dislike nhiều nhất trên youtube

Nội dung: MV của Chi Pu vượt hẳn MV của Sơn Tùng đến vài chục nghìn dislike!