10 MV đậm chất retro của Vpop

10 MV đậm chất retro của Vpop

10 MV đậm chất retro của Vpop

Nội dung: Tìm đâu xa, showbiz Việt cũng có những nàng retro vừa xinh vừa hài thế này!